Chińczyk matematyczny ...

Chińczyk matematyczny i coś na deser –  to projekt wielkoformatowej gry dydaktycznej łączącej elementy strategii, umiejętności matematycznych,  pracy w zespole, rywalizacji oraz autoprezentacji.

Głównym założeniem projektu jest przeprowadzenie zawodów z wykorzystaniem gry Chińczyk matematyczny w formie rywalizacji drużyn uczniowskich na przygotowanej wcześniej wielkoformatowej planszy. Zasady gry oparte będą na tradycyjnej grze w Chińczyka z pewnymi modyfikacjami. Do najważniejszych należą:

  1. Wielkogabarytowe wymiary planszy.
  2. Pionki na planszy będą przesuwać cztery rywalizujące ze sobą zespoły.
  3. Do każdego pola na planszy zostanie przyporządkowane zadanie lub pytanie matematyczne, które zespół będzie musiał rozwiązać aby mieć szansę następnego ruchu.

W czasie zawodów przewidziano również tematyczną prezentację dotyczącą osiągnięć matematycznych w starożytnych Chinach i coś na deser, czyli degustację potraw chińskich przygotowanych przez uczniów szkół gastronomicznych Zespołu Szkół w Raciążu.

Zawody z udziałem zaproszonych uczniów ze szkoły podstawowej zostaną przeprowadzone w czasie Szkolnego Dnia Matematyki.

Projekt został sfinansowany przez mFundację.

Pomogła nam: